AZYL Music
Kúpiť album
Info
Profilový album vážnej hudby zachytávajúci obdobie rokov 2000 až 2004. Osem komorných skladieb, ktoré predstavujú autora ako skladateľa súčasnej klasickej hudby s vyhraneným rukopisom, nahrali súbory Opera Aperta, Solamente Naturali a Musica Aeterna. Vladimír Godár k cd výstižne napísal: ”Starí Gréci vymysleli slovo asylum označujúce priestor, v ktorom nie je prítomná agresia; nové skladby Martina Burlasa sú nielen hudbou azylu, ale aj azylom hudby.

Profile album of the classical music, covering the period of 2000 to 2004. Eight chamber compositions representing the author as a composer of contemporary classical music with a distinctive manuscript, have been recorded by Opera Aperta, Solamente Naturali and Musica Aeterna. Words of Vladimír Godár, written to the CD, prove to be apt: "Old Greeks invented the world asylum denoting a space without aggression; new compositions of Martin Burlas mean not only music of asylum, but also asylum of music"..
Track list
01
Zbytočný záchvev
9:44
02
Príslušenstvo - zábava
7:46
03
Posttraumatický syndróm
7:04
04
Nebeltag
4:03
05
Hymnus pre nereagujúcich
8:40
06
Dvaja ľudia
3:30
07
Koniec sezóny
8:22
08
Offertorium
2:52
Opera Aperta Ensemble: Ronald Šebesta: klarinet, Ivana Pristašová: husle, Peter Šesták: viola, Jozef Ľupták: violončelo, Nora Škutová: klavír

Solamente Naturali: Miloš Valent: umelecký vedúci, Peter Michálik, Ľubica Habart, Petra Csaplárová, Martina Karnoková, Michal Ďuriš: barokové husle, Peter Šesták, Peter Vrbinčík, Peter Krajniak: baroková viola, Michaela Čibová, Martin Ťažký: barokové violončelo, Tibor Nagy: kontrabas

Musica Aeterna: Peter Zajíček: umelecký vedúci - husle, Martina Bernášková: flauta, Ján Gréner: viola, Karol Nemčík: viola, Peter Kiráľ: violončelo, Pavol Konečný: kontrabas, Marica Dobiášová: spinet.
Bizarrestore