AZYL Music
Kúpiť album
Info
Od intimity tria a kvartetu, až po symfonický orchester vo veľkej koncertnej sále. Rozpätie rokov, počas ktorých vznikli skladby posledného Burlasovho opusu je 1982 - 2008. Sottovoce atmosférou nepriamo naväzuje na predchádzajúcu platňu Koniec sezóny.

Na vzniku toho albumu spolupracoval Azyl Slovenský rozhlas a Rádio Devín.

From trio and quartet intimacy up to the symphonic orchestra in a great concert hall. Years span, during which the compositions of the latest Burlas' opus were born, represents a period of 1982 - 2008. Sottovoce is an indirect reference to the preceding album End of the Season.
Track list
01
Coda
06:02
02
Panadol
12:40
03
Sottovoce
18:34
04
Morendo Maestoso
15:37
05
Familienbilder
11:30
Coda for string quartet - Zwiebel Quartet
Panadol for string quartet and sounds - Zwiebel Quartet, M. Burlas sounds
Sottovoce for orchestra and choir - Slovak Broadcast orchestra and choir conductor Bystrík Režucha
Morendo Maestoso first act from stage work Coma - Melos Ethos Ensemble conductor Marián Lejava
Familienbilder for cello, clarinet and piano: Jozef Lupták - cello, Nora Skuta - piano, Martin Mosorjak - clarinet

Coda and Panadol recorded and engineered by Pavel Hanzel, music producer Mirko Krajči in 2009
Sottovoce recorded in 1982 live at Slovak Broadcast Hall
Morendo Maestoso recorded live by Martin Burlas at Primaciálny Palace Hall in 2007
Familienbilder recorded and engineered by Lubomir Valky in 2009
(music production author) at Slovak Broadcast

Zwiebel Quartet: Marek Zwiebel - 1st violin, Peter Mosorjak - 2nd violin, Peter Zwiebel - viola, Andrej Gál - cello
Cover design Broňa Brtáňová

Produced by Martin Burlas and Maroš Hečko
Bizarrestore