AZYL Music
Otvoriť album nahrávanie Sottovoce - trio: J. Lupták, N. Skuta, M. Mosorjak, január 2009
foto: brons
Otvoriť album nahrávanie albumu Sottovoce - Zwiebel Quartet, február 2009
foto: brons
Otvoriť album nahrávanie albumu Koniec sezóny august 2004
foto: brons
Otvoriť album rôzne fotografie
foto: ...