AZYL Music
Kúpiť album
Info
Držíte to v ruke, je na tom napísané Veselé a pritom je to šedivé ako celý komunizmus v kocke. Z reproduktorov tvrdí nádherný hlas dámy čosi veľmi dôležité, áno, je to v zrozumiteľnom jazyku, ale slabiky sú prehádzané. Tento anachronizmus vás drží jemne v napätí a nedovolí vám nahrávku vypnúť a vy ste presvedčený, že na záver všetko pochopíte a tak sa aj stane, pretože to chcete počuť ešte minimálne raz.

Having it in your hands you see the title Veselé/Joyful and fairly, it is as grey as the whole communism in a nutshell. Lady's gorgeous voice asserts something very important from the loudspeakers, yes it is in a comprehensible language, but the syllables are upside-down. This anachronism keeps you softly in a tension and prevents you to switch the recording off and you are convinced that you will understand everything at the end and indeed, you will, because you 'll want to listen to it once more at minimum.
Track list
01
Šťa-tak
3:46
02
Common Sense
5:43
03
Rušenie denného kľudu
4:07
04
Pad
4:35
05
Havo
4:10
06
Jela
4:09
07
Zloženie látok
5:07
08
Wired Sense
2:59
09
Hopsajda
2:48
10
Veselé
5:38
B
Rušenie denného kľudu (Zofo Remix)
3:41
B
Common Sense (Ear Drum Kru Remix)
5:43
Hudba - Nové mapy
Texty - Dana Mazalová
Dana Mazalová - spev
Martin Hasák - gitara, basgitara, klávesy
Igor Iliaš - pc, sample, elektronika
Emil Maťko - gitara (10)
Dana Mazalová - booklet
Náhrávanvé v súkromných štúdiách v Bratislave
Bizarrestore